Tanulásmódszertan

Speciális területem a tanulásmódszertan, a tanulási stratégiák fejlesztése. Tantárgytól függetlenül módszertani segítséget nyújtok a tanulási nehézségek leküzdésében, új tanulási stratégiák és technikák kialakításában, a teljesítményhez és a tanulási szituációkhoz kapcsolódó szorongások oldásában.

A tanulási folyamat során sok akadályba ütközhet a gyermek, ám ezeknek csak kis része ered a képességekből. A problémák forrása gyakran a hibásan rögzült módszerek, valamint az egyéni élettörténet során kialakult tulajdonságok rendszere. Az egyedi fejlődésmenet során hibásan kialakuló modulok kihatnak az egész személyiség működésére. A tanulási stílust a korai életszakaszból „hozzuk”, erre építjük fel a tanulási stratégiák rendszerét. A tanulási folyamatban nem megfelelően működő viselkedésminták átdolgozása hozza meg a kívánt eredményt, ami a tanulás hatékonyságának növekedésében mutatkozik meg. Kitartó munkával átstrukturálódik a tanulási stratégiák rendszere, átalakul a tanuláshoz fűződő viszony. Az összetett hatások révén a jobb teljesítmény a motiváció növekedésében is tetten érhető.

A viselkedés megváltozásának alapja a tanulói aktivitás, együttműködésre törekvés, a változtatás szándékával áthatott hozzáállás.

A foglalkozások kiscsoportokban zajlanak.

Az első foglalkozás előtt találkozom a szülőkkel.

Részletes tájékoztatást adok a módszerről, az alkalmazott technikákról, segédanyagokról.