Konzultáció, tanácsadás

A konzultáció és tanácsadás közös problémamegoldási folyamat, amelynek során a hangsúly a páciens környezetében fellelhető erőforrásokra helyeződik. A problémamegoldás folyamatát a tanácskérő és a tanácsadó közösen tervezi meg, a végrehajtás eredményességét együtt értékelik, s szükség esetén közösen tervezik meg az esetleges változtatásokat.

Integratív terápia

Módszerek

Katatim Imaginatív Pszichotherapia (KIP)

A KIP módszert Leuner dolgozta ki és vezette be a tudományosan megalapozott pszichotherapiás eljárások sorába. A terápia relaxált állapotban, szimbólumok segítségével történik, melyek megjelenítik a korábbi életszakaszokban elfojtott konfliktusokat, kapcsolati mintákat.

N L P (neuro-lingvisztikai programozás)

Az NLP során összegezzük és pontos műveleti rendszerbe foglaljuk a kommunikatív folyamatok működését – ily módon kialakítva a hatékony kommunikációt, amit a páciens a betegségével való megküzdésben eredményesen használhat.

Kognitív Viselkedéstherapia

Minden ember egyedi jelentést ad minden vele történt eseménynek, s az élmények feldolgozása során egyedi mintákat és válaszreakciókat hoz létre. Kialakulnak az egyén sajátos gondolati, érzelmi, motivációs és viselkedéses alrendszerei, melyek az eredetihez hasonló helyzetekben aktivizálódnak – létrehozva ezzel a tünetekkel tarkított hibás reakciókat.

Az ismertetett módszerek az integratív terápiában ötvöződve együttesen alkalmasak a jelentések újraértelmezésére, átalakítására, következésképpen a zavaró érzelmi és viselkedéses válaszreakciók megszüntetésére.